Vonkenvangers

Vonkenvangers houden vonken en stukjes branded papier tegen die met de warme lucht mee in het rookkanaal opstijgen. Ze vormen een nuttige aanvulling op uw schoorsteenkap.

Schoorsteenkap vonkenvangers
Vonkenvangers worden vaak gecombineerd met een schoorsteenkap die uw schoorsteen beschermd tegen regen. Behalve dat ze roestvast moeten zijn, dienen ze een zodanige doorlaat te hebben dat de trek hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed

RijkswegNoord 48a | 6071 KW Swalmen

T: 0475-50 46 90

imonkeys seo webdesign li